قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / بیانات حِکمی شرح اسفار

بیانات حِکمی شرح اسفار

عناوین مسالک، مناهج و مراحل در دروس اسفار

🔴 السفر الأول و هو الذی من الخلق إلى الحق فی النظر إلى طبیعه الوجود و عوارضه الذاتیه و فیه مسالک: المسلک الأولی فی المعارف التی یحتاج إلیها الإنسان فی جمیع العلوم   ا لمقدمه فی تعریف الفلسفه و تقسیمها الأولی و غایتها و شرفها: ۱.ألمرحله الأولی فی الوجود و …

بیشتر بخوانید

تطبیق اسفار اربعه برهانی با اسفار اربعه عرفانی ( متن عربی همراه با ترجمه )

﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾ اعلم أن السفر هو الحرکه عن الموطن أو الموقف متوجها إلى المقصد بطی المراحل و قطع المنازل و هو صوری مستغن عن البیان و معنوی و هو على ما اعتبره أهل الشهود أربعه – الأول السفر من الخلق إلى الحق برفع الحجب الظلمانیه و النوریه التی …

بیشتر بخوانید

قوه نظری و عملی انسان

﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾ ( شرح دروس اسفار علامه حسن زاده آملی، جلسه هشتم و نهم ) (و لما جاء الإنسان کالمعجون من خِلطین صوره معنویه أمریه و ماده حسیه خلقیه و کانت لنفسه أیضا جهتا تعلق و تجرد) و لمّا جاء الانسان کالمعجون ( الان به همین اندازه تعبیرات) …

بیشتر بخوانید

عوارض ذاتی وجود

﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾ ( دروس شرح اسفار ، جلسه هفتم ) حالا طبیعت الوجود حقیقت وجود و عوارض او، عوارض ذاتی او. شما این متن وجود خارجی را بخواهید، عوارض ذاتی آنی که عارض ذات وجود شده، به خود وجود هیچ واسطه ای نخورده، به خود وجود عارض می …

بیشتر بخوانید

مفهوم و موضوع وجود

﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾ ( دروس شرح اسفار ، جلسه هفتم ) السفر الأول و هو الذی من الخلق إلى الحق فی النظر إلى طبیعه الوجود طبیعت وجود، سرشت و حقیقت وجود طبیعت وجودِ عینی خارجی، یا طبیعت وجودِ مفهوم، مفهوم وجود. آن طوری که مثلاً در شفا خواندیم، الهیات …

بیشتر بخوانید

اسفار اربعه

﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾ در بیان این سفر که انسان سفر می کند، مراحلی پی می نماید، طی می نماید، منازلی را که باید بگذراند گوناگون، جور واجور آقایان مطابق عوالم خودشان، برداشت هایشان توضیح دادند، شرح فرمودند یکی ازاین بیانات که یک مقداری جمع و جورش کرده، به طور …

بیشتر بخوانید